Saksliste Ryttertinget 2023

Sak 1 - Godkjenning av fullmakter for de fremmøtte representanter

Sak 2 - Valg av
        a) dirigent
        b) protokollførere
        c) tellekorps
        d) 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3 - Godkjenning av
        a) innkallingen
        b) sakslisten
        c) forretningsorden

Sak 4 - Behandling av årsberetning for 2021-2022

Sak 5 - Behandling av regnskap for 2021-2022 med noter, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning

Sak 6 - Behandling av innkomne forslag og saker

a) Innsendt forslag fra Arendal og Grimstad rideklubb

Sak 7 - Fastsette kontingent for 2024 og 2025

Sak 8 - Behandling av langtidsplan – Rytterpolitisk dokument for 2023-2027

Sak 9 - Behandling av budsjett 2023-2024

Sak 10 - Tilsette statsautorisert/registrert revisor og fastsette honorar

Sak 11 - Valg

Sak 12 - Bestemme sted for neste rytterting