Forbundsstyret

Tore Sannum - President

Ingvild Østli - Visepresident

Jan Fredrik Furøy - Styremedlem

Ellen Dehn Arvesen - Styremedlem

Terje Rogne - Styremedlem

Kari Heistad - Styremedlem

Marianne Skille - Styremedlem

Signe-Christine Forberg Lillerud - Ungdomsrepresentant

Heidi Nässelqvist (til mai 2022) - Ansattes representant

Lillann Jebsen (fra juni 2022) - Ansattes representant

Siren Hinderaker - Varamedlem

Emil Flam - Varamedlem


Det er totalt i perioden fra 1. januar 2021 til utgangen av 2022 avholdt 17 møter i forbundsstyret.

Les forbundsstyrets beretning her -> 

Administrasjonen

Beate Heieren Hundhammer - Generalsekretær

Mesud Burzic - Økonomisjef

Kjell Myhre - Seniorrådgiver

Nina Johnsen - Sportssjef

Tine Fossing Skoftedalen - Organisasjonssjef

Heidi Nässelqvist (sluttet juni 2022) - Sportskoordinator

Turid Løken (sluttet oktober 2022) - Sportskoordinator

Martine Bukier Thorsen (sluttet januar 2022) - Sportskoordinator

Marie Møller Fürst (startet 1. mai 2022, sluttet 2. august 2022) - Sportskoordinator

Ingrid Dokmo (startet mai 2022) - Sportskoordinator

Rebekka Kaagard (startet mai 2022) - Sportskoordinator

Ingvild Lillefjære (startet desember 2022 (100% fra februar 2023) - Sportskoordinator

Siri Evjen - Stevnekoordinator

Andreas Juelsen - Koordinator heste- og rytterlisenser

Kirsten Arnesen - Utdanningskonsulent

Lillann Jebsen - Utviklingskonsulent

Are Hvaal-Garnaas - Utviklingskonsulent

Rebecca Ballestad Mender - Kommunikasjonsrådgiver

Trine Meiningen - Kommunikasjonsrådgiver

Øyvind Larsen Tolgensbakk (sluttet juli 2022) - Kommunikasjonsrådgiver

Pia Henriksen - Administrasjonskonsulent


Årsberetning ansattes representant 2021-2022:

Ansatte har én fast representant i styret til NRYF med personlig vara. Vervet er viktig for å kunne ivareta ryttersporten og arbeide som de ansatte gjør til daglig. Ansattes representant har deltatt på alle styremøter de siste to årene.